Drobny inwestor

W jaki sposób wziąć kredyt ze współkredytobiorcą?

Dziś kredyt można wziąć w zasadzie na wszystko – nie zawsze jesteśmy to jednak w stanie zrobić. Okazuje się bowiem, że w wielu przypadkach dana osoba nie ma po prostu takiej możliwości, choćby ze względu na niewystarczającą zdolność kredytową albo też niestabilną pracę czy zbyt małe dochody.

Z pomocą przyjść może tzw. współkredytobiorca, a więc osoba, z którą weźmiemy kredyt „na spółkę”.

Może mieć miejsce sytuacja, że nasza zdolność kredytowa jest po prostu zbyt niska, a co za tym idzie nasz wniosek zostanie odrzucony – wtedy warto poszukać kogoś, kto zgodzi się wspólnie z nami wnioskować o kredyt. Taka osoba koniecznie musi jednak wyrazić zgodę na wzięcie kredytu, jak również powinna zostać zaakceptowani przez udzielającego kredytu.

Podobnie jak w przypadku osoby samodzielnie biorącej kredyt, współkredytobiorca zostanie dokładnie „prześwietlony” pod względem sytuacji rodzinnej, dochodów i pracy, a wszystko po to, by móc ustalić jego zdolność kredytową i ostatecznie zdecydować, czy możemy z taką osobą wziąć kredyt. Warto przy tym pamiętać, że współkredytobiorca może mieć potem zamkniętą drogę do innych kredytów, dlatego też decyzja o dołączeniu do kredytu musi być poważnie przemyślana.

Trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że w niektórych przypadkach możliwe jest także dołączenie osoby trzeciej do spłacania kredytu już po jego zaciągnięciu, co wcale nie jest tak skomplikowane, na jakie się wydaje – wystarczy tylko porozumieć się z bankiem i dostarczyć odpowiednie dokumenty.